Liệu tôi có thể dùng 4GB FB-DIMM trên Apple Mac Pro MA356LL/A (2006)?

Do thiết kế của Apple, không thể sử dụng 4GB Quad Rank FB-DIMM trên Apple Mac Pro MA356LL / A (2006). Tuy nhiên, thay vào đó, bạn có thể sử dụng 4GB Dual Rank FB-DIMM.  Vui lòng tham khảo trang web tương thích Transcend sau đây và kiểm tra tính tương thích với nền tảng của […]

Hầu hết các hệ thống hiện nay đều hỗ trợ các mô-đun thanh RAM trên 4GB. Có bất kỳ yêu cầu nào đối với O/S của tôi không nếu tôi muốn cài đặt một mô-đun 8GB trở lên?

Có các hệ điều hành 32 bit và 64 bit. Chỉ O/S 64 bit mới có thể phát hiện dung lượng bộ nhớ lớn hơn 4GB. Vui lòng kiểm tra thông tin trên nền tảng của bạn để xem nó có thể hỗ trợ dung lượng bộ nhớ 8GB trở lên không. Chúng tôi khuyên người […]

Tại sao hệ điều hành 32 bit của tôi không nhận ra các mô-đun thanh RAM có dung lượng lớn hơn 4GB hoặc không khởi động được khi thanh RAM như vậy được cài đặt?

32 bit O/S đặt vị trí địa chỉ lên tới 4GB (2^32). Nó sẽ không hoạt động với các mô-đun thanh RAM có dung lượng lớn hơn 4GB *. Chúng tôi khuyên người dùng nên cài đặt mô-đun thanh RAM dưới 4GB trên hệ thống 32 bit O/S của họ. * Khi bạn lắp đặt […]