Bảng so sánh sự tương thích của đầu đọc thẻ

Bảng so sánh sự tương thích của đầu đọc thẻ

OTG USB 3.1 / 3.0 USB 2.0
Mẫu Sản Phẩm

RDA2

RDC2

RDP9

RDC8

RDF9

RDF2

RDF8

RDF5

RDP8

RDP5

Bộ kết nối USB Lightning Type-C (USB 2.0) Micro-B (USB 2.0) Type-C Type-A Type-A Type-A Type-A micro USB Type-A
Khe SD
microSD
SD
microSD
USB
SD
microSD
USB
SD
microSD
CompactFlash
Memory Stick
SD
microSD
CompactFlash
Memory Stick
CFast SD
microSD
CompactFlash
Memory Stick
SD
microSD
SD
microSD
CompactFlash
Memory Stick
SD
microSD
Thẻ được hỗ trợ SD UHS-II
UHS-I trở xuống
MicroSD UHS-I trở xuống
CompactFlash UDMA5 trở xuống
UDMA7 & UDMA6
CFast CFast 2.0 trở xuống
Thẻ nhớ
MMC
Màu Trắng Đen Đen Đen Đen Đen Đen, Trắng Đen, Trắng, Hồng Đen trắng Đen, Trắng
Bảo hành Bảo hành có giới hạn 2 năm ( Taiwan – Việt Nam )