Mô hình Nhận dạng Mac Model JetDrive
MacBook Pro Cuối năm 2008 – giữa năm 2012 MacBook Pro 5,1 / 5,2 / 5,3 / 5,5 / 6,1 / 6,2 / 7,1 / 8,1 / 8,2 / 8,3 / 9,1 / 9,2 JetDrive 420
(240GB / 480GB / 960GB)
MacBook Cuối năm 2008 – giữa năm 2010 MacBook 4,1 / 5,1 / 5,2 / 6,1 / 7,1
Mac mini Giữa năm 2010 – cuối năm 2012 Mac mini 4,1 / 5,1 / 5,2 / 6,1 / 6,2
MacBook Air 11″& 13″ Cuối năm 2010 vào
giữa năm 2011
MacBook Air 3,1 / 3,2 / 4,1 / 4,2
* 480 / 960 GB JDM500 không hỗ trợ 3,1
JetDrive 500
(240 GB / 480 GB / 960 GB)
MacBook Air 11″& 13″ Giữa năm 2012 MacBook Air 5,1 / 5,2 JetDrive 520
( 240 GB / 480 GB / 960 GB )
MacBook Pro (Retina®) 13″ Cuối 2012
đầu 2013
MacBook Pro 10,2 JetDrive 720
( 240 GB / 480 GB / 960 GB )
MacBook Pro (Retina®) 15″ Giữa 2012
Đầu 2013
MacBook Pro 10,1 JetDrive 725
( 240 GB / 480 GB / 960 GB )