Giới thiệu

Der betrag dieser kraft ist vom abstand zur feldquelle und von der ladung q des https://collegessayhelp.com/ probekörpers abhängig

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *