Bảng so sánh hiệu năng Jetdrive

JetDrive™ 725

JetDrive™ 720

JetDrive™ 520

JetDrive™ 500

JetDrive™ 420

Testing Tool AJA ATTO AJA ATTO AJA ATTO AJA ATTO AJA ATTO
240GB Max. Đọc (MB/s) 540 570 540 570 540 570 540 570 530 570
Max. Ghi(MB/s) 290 290 290 290 290 290 290 290 300 310
480GB Max. Đọc (MB/s) 500 570 500 570 500 570 500 570 510 570
Max. Ghi (MB/s) 430 450 430 450 430 450 430 450 420 470
960GB Max. Đọc (MB/s) 500 570 500 570 500 570 500 570
Max. Ghi(MB/s) 430 460 430 460 430 460 430 460
  1. 1GB = 1 tỷ byte. Một phần nhất định của dung lượng lưu trữ có thể được dành riêng cho phần sụn và sử dụng bảo trì. Bảo hành không áp dụng cho sản phẩm SSD có chỉ số hao mòn được phát hiện bởi Transcend JetDrive Toolbox hiển thị 0% (thường là 100% khi là nhãn hiệu mới).
  2. Hiệu suất thay đổi theo công suất, phần cứng người dùng và cấu hình hệ thống.