Bảng so sánh JetDrive™ 820

JetDrive™ 820

Drive Giao tiếp Hiệu năng 240GB 480GB 960GB Tương thích
Gen3 x2 Max. Đọc (MB/s) 950 950 950 MacBook Pro (Retina®) 15″ Mid 2015
Max. Ghi (MB/s) 550 800 950
Gen2 x2 Max. Đọc(MB/s) 700 700 700 MacBook Air 11″ & 13″ Mid 2013 – 2017
MacBook Pro (Retina®) 13″ & 15″ Late 2013 – Early 2015
Max. Ghi (MB/s) 550 650 650 Mac mini Late 2014
Mac Pro Late 2013
  1. Hiệu năng thay đổi theo công suất, phần cứng người dùng và cấu hình hệ thống.
  2. Apple, Mac, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, Mac Pro, và Retina là các nhãn hiệu của Apple Inc.