Bảng so sánh JetDrive 850

JetDrive™ 850

Drive Giao tiếp Hiệu năng 240GB 480GB 960GB Tương thích
Gen3 x4 Max. Đọc(MB/s) 1,600 1,600 1,600 MacBook Pro (Retina®) 15″ Mid 2015
Max. Ghi(MB/s) 700 1,300 1,400
Gen2 x4 Max. Đọc(MB/s) 1,500 1,500 1,500 MacBook Air 11″ & 13″ Mid 2013 – 2017
MacBook Pro (Retina®) 13″ & 15″ Late 2013 – Early 2015
Max. Ghi(MB/s) 700 1,100 1,200 Mac mini Late 2014
Mac Pro Late 2013
  1. Hiệu năng thay đổi theo công suất, phần cứng người dùng và cấu hình hệ thống.
  2. Apple, Mac, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, Mac Pro, and Retina là các thương hiệu của Apple Inc.