Phần mềm – Tải về

Ứng dụng DrivePro của Transcend được thiết kế dành riêng để sử dụng với các mẫu dashcam DrivePro có kết nối Wi-Fi. Nó cho phép truyền phát và tải các tập tin đã ghi vào thiết bị di động một cách nhanh chóng và thuận tiện. Bắt đầu bằng cách kết nối thiết bị di động của bạn với Wi-Fi của dashPro dashcam ngay bây giờ!

Tải phần mềm: