Hỗ Trợ

   PC ToolBox

Transcend Elite


[ult_buttons btn_title=”Tìm hiểu thêm” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftranscendvietnam.com%2Fho-tro%2Fphan-mem-tai-ve%2Ftranscend-elite%2F|title:Transcend%20Elite|target:%20_blank|” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#428bca” icon_size=”12″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:12px;”]

RecoveRx


RecoveRx là phần mềm khôi phục dữ liệu cho thẻ nhớ, máy nghe nhạc MP3, ổ flash USB, ổ cứng ngoài và SSD.

[ult_buttons btn_title=”Tìm hiểu thêm” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftranscendvietnam.com%2Fho-tro%2Fphan-mem-tai-ve%2Frecoverx%2F|title:Transcend%20Elite|target:%20_blank|” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#428bca” icon_size=”12″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:12px;”]

SSD Scope


[ult_buttons btn_title=”Tìm hiểu thêm” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftranscendvietnam.com%2Fho-tro%2Fphan-mem-tai-ve%2Fssd-scope%2F|title:SSD%20Scope|target:%20_blank|” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#428bca” icon_size=”12″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:12px;”]

JetDrive Toolbox


[ult_buttons btn_title=”Tìm hiểu thêm” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftranscendvietnam.com%2Fho-tro%2Fphan-mem-tai-ve%2Fjetdrive-toolbox%2F|title:JetDrive%20Toolbox|target:%20_blank|” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#428bca” icon_size=”12″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:12px;”]

JetFlash Online Recovery


JetFlash Online Recovery là phần mềm khôi phục trực tuyến cho phép bạn khôi phục ổ flash USB JetFlash.

[ult_buttons btn_title=”Tìm hiểu thêm” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftranscendvietnam.com%2Fho-tro%2Fphan-mem-tai-ve%2Fjetflash-online-recovery%2F||target:%20_blank|” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#428bca” icon_size=”12″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:12px;”]

DrivePro Toolbox


[ult_buttons btn_title=”Tìm hiểu thêm” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftranscendvietnam.com%2Fho-tro%2Fphan-mem-tai-ve%2Fdrivepro-toolbox%2F|title:DrivePro%20Toolbox|target:%20_blank|” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#428bca” icon_size=”12″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:12px;”]

DrivePro Body Toolbox


[ult_buttons btn_title=”Tìm hiểu thêm” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftranscendvietnam.com%2Fho-tro%2Fphan-mem-tai-ve%2Fdrivepro-body-toolbox%2F|title:Transcend%20Elite|target:%20_blank|” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#428bca” icon_size=”12″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:12px;”]

MP710 Toolbox


[ult_buttons btn_title=”Tìm hiểu thêm” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftranscendvietnam.com%2Fho-tro%2Fphan-mem-tai-ve%2Fmp710-toolbox%2F|title:MP710%20Toolbox|target:%20_blank|” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#428bca” icon_size=”12″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:12px;”]

  Mobile App

DrivePro App


Ứng dụng DrivePro được thiết kế để sử dụng với các mẫu dashcam DrivePro có kết nối Wi-Fi.

[ult_buttons btn_title=”Tìm hiểu thêm” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftranscendvietnam.com%2Fho-tro%2Fphan-mem-tai-ve%2Fdrivepro-app%2F|title:DrivePro%20App|target:%20_blank|” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#428bca” icon_size=”12″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:12px;”]

DrivePro Body App


Ứng dụng DrivePro Body được thiết kế dành riêng cho máy ảnh DrivePro Body có kết nối Wi-Fi.

[ult_buttons btn_title=”Tìm hiểu thêm” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftranscendvietnam.com%2Fho-tro%2Fphan-mem-tai-ve%2Fdrivepro-body-app%2F|title:DrivePro%20Body%20App|target:%20_blank|” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#428bca” icon_size=”12″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:12px;”]

JetDrive Go App


Ứng dụng JetDrive Go được thiết kế để hoạt động với JetDrive Go dành cho iPhone, iPad và iPod của Transcend để mở rộng dung lượng lưu trữ trong nháy mắt.

[ult_buttons btn_title=”Tìm hiểu thêm” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftranscendvietnam.com%2Fho-tro%2Fphan-mem-tai-ve%2Fjetdrive-go-app%2F|title:Transcend%20Elite|target:%20_blank|” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#428bca” icon_size=”12″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:12px;”]

Smart Reader App


Ứng dụng Smart Reader được thiết kế để hoạt động với đầu đọc thẻ Lightning của Transcend cho iPhone, iPad và iPod.

[ult_buttons btn_title=”Tìm hiểu thêm” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftranscendvietnam.com%2Fho-tro%2Fphan-mem-tai-ve%2Fsmart-reader-app%2F|title:Smart%20Reader%20App|target:%20_blank|” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#428bca” icon_size=”12″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:12px;”]

StoreJet Cloud App


StoreJet Cloud App có thiết lập đơn giản, nhanh chóng thông qua thiết bị di động, cho phép truy cập toàn cầu vào thiết bị StoreJet Cloud và quản lý tệp dễ dàng.

[ult_buttons btn_title=”Tìm hiểu thêm” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftranscendvietnam.com%2Fho-tro%2Fphan-mem-tai-ve%2Fstorejet-cloud-app%2F|title:StoreJet%20Cloud%20App|target:%20_blank|” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#428bca” icon_size=”12″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:12px;”]

Transcend Elite App


Ứng dụng Transcend Elite được thiết kế để hoạt động với các ổ flash USB OTG của JetFlash, đầu đọc thẻ OTG và SSD di động ESD.

[ult_buttons btn_title=”Tìm hiểu thêm” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftranscendvietnam.com%2Fho-tro%2Fphan-mem-tai-ve%2Ftranscend-elite-app%2F|title:Transcend%20Elite%20App|target:%20_blank|” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#428bca” icon_size=”12″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_font_size=”desktop:12px;”]