Author - MOD_Transcend

Tại sao các mô-đun Reg-DIMM (R-DIMM) không thể lắp đặt để tải đầy đủ trên bo mạch máy chủ hoặc máy trạm?

Lý do có thể là do giới hạn Rank. CPU DDR3 R-DIMM có thể điều khiển tối đa. 3 kênh. Mỗi kênh kiểm soát 3 DIMM và hỗ trợ tối đa 8 cấp bậc. Nếu chúng ta muốn cài đặt các mô-đun Quad Rank cho mỗi kênh, thì chúng ta chỉ có thể cài đặt 2 (4 cấp bậc * 2 = 8 cấp bậc). Nếu chúng ta muốn cài đặt các mô-đun để tải đầy đủ, chúng ta có thể lắp đặt...

Read more...

Thế nào là Registered Memory?

Registered memory chứa các registers hoặc buffers đảm nhiệm việc phân phối tín hiệu cho tất cả DRAM trên DIMM. Do buffers nạp các control và address signals, registered memory có độ trễ cao hơn unbuffered memory. Sự đánh đổi là bộ đệm làm tăng độ tin cậy của truy cập dữ liệu tốc độ cao, điều này rất quan trọng đối với hoạt động của máy chủ.

Read more...

Các mô-đun thanh RAM ECC có thể được sử dụng trên các máy tính để bàn nói chung không?

Nếu các mô-đun thanh RAM ECC được sử dụng trong một máy không hỗ trợ chức năng ECC, máy sẽ bỏ qua vùng flash DRAM bổ sung và xem nó dưới dạng không phải ECC. Tuy nhiên, một số loại máy có khả năng tương thích kém có thể trở nên không ổn định hoặc không thể khởi động. 

Read more...