Phần mềm – Tải về

Hệ điều hành tương thích:

MP710 Toolbox  hỗ trợ các hệ điều hành sau *:

  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Windows 8
  • Microsoft Windows 8.1
  • Microsoft Windows 10

* Microsoft .Net framework 4.0 (Yêu cầu cài đặt)

Tải phần mềm:

[ult_buttons btn_title=”Tải xuống” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fvn.transcend-info.com%2FSupport%2FSoftware-182%2F%23|||” btn_title_color=”#428cba” btn_bg_color=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]