Phần mềm – Tải về

Ứng dụng Smart Reader của Transcend được thiết kế để hoạt động với đầu đọc thẻ Lightning của Transcend cho iPhone, iPad và iPod. Ứng dụng đa năng này làm cho đầu đọc thẻ mạnh mẽ hơn nữa khi người dùng có thể xem trước các tài liệu bao gồm các tệp âm thanh và video trên thiết bị di động của họ và sao lưu Camera Roll vào thẻ nhớ ngoài.

Camera cuộn

Ứng dụng sẽ đồng bộ hóa với Camera Roll trên thiết bị iOS. Bạn có thể chọn ảnh và video bạn muốn lưu trên thẻ nhớ.

 

 

Lưu trữ

Bạn có thể chọn Bộ nhớ trong ứng dụng hoặc Bộ nhớ ngoài làm đích sao lưu. Sau đó, bạn có thể tạo các thư mục mới, chuyển đổi giữa chế độ xem lưới và danh sách và xem theo ngày hoặc theo loại tệp.

 

 

Lưu trữ đám mây

Cho phép bạn truy cập dữ liệu được lưu trữ trên Google Drive và Dropbox thông qua Ứng dụng Smart Reader.

 

 

Sao lưu ảnh

Sao lưu ảnh từ Camera Roll, album ảnh trên phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và Instagram hoặc lưu trữ đám mây vào thẻ nhớ ngoài.

 

 

Cac chưc năng khac

Bao gồm nén và giải nén tập tin, mã hóa tập tin và lưu trực tiếp các bản ghi âm vào thẻ nhớ.

 

Hệ điều hành tương thích

  • iOS 9.0 or later

 Models được hỗ trợ

  • TS-RDA2W