Tại sao các mô-đun Reg-DIMM (R-DIMM) không thể lắp đặt để tải đầy đủ trên bo mạch máy chủ hoặc máy trạm?

Back to Bài viết

Tại sao các mô-đun Reg-DIMM (R-DIMM) không thể lắp đặt để tải đầy đủ trên bo mạch máy chủ hoặc máy trạm?

Lý do có thể là do giới hạn Rank. CPU DDR3 R-DIMM có thể điều khiển tối đa. 3 kênh. Mỗi kênh kiểm soát 3 DIMM và hỗ trợ tối đa 8 cấp bậc. Nếu chúng ta muốn cài đặt các mô-đun Quad Rank cho mỗi kênh, thì chúng ta chỉ có thể cài đặt 2 (4 cấp bậc * 2 = 8 cấp bậc). Nếu chúng ta muốn cài đặt các mô-đun để tải đầy đủ, chúng ta có thể lắp đặt các mô-đun rank kép cho mỗi kênh (2 cấp bậc * 3 = 6 cấp bậc, trong giới hạn 8 cấp bậc). Cài đặt 3 mô-đun Quad rank cho mỗi kênh sẽ dẫn đến sự cố (4 cấp bậc * 3 = 12 cấp bậc, vượt quá 8 cấp bậc). 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết