Thế nào là Registered Memory?

Back to Bài viết

Thế nào là Registered Memory?

Registered memory chứa các registers hoặc buffers đảm nhiệm việc phân phối tín hiệu cho tất cả DRAM trên DIMM. Do buffers nạp các control và address signals, registered memory có độ trễ cao hơn unbuffered memory. Sự đánh đổi là bộ đệm làm tăng độ tin cậy của truy cập dữ liệu tốc độ cao, điều này rất quan trọng đối với hoạt động của máy chủ.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết