Các mô-đun thanh RAM ECC có thể được sử dụng trên các máy tính để bàn nói chung không?

Back to Bài viết

Các mô-đun thanh RAM ECC có thể được sử dụng trên các máy tính để bàn nói chung không?

Nếu các mô-đun thanh RAM ECC được sử dụng trong một máy không hỗ trợ chức năng ECC, máy sẽ bỏ qua vùng flash DRAM bổ sung và xem nó dưới dạng không phải ECC. Tuy nhiên, một số loại máy có khả năng tương thích kém có thể trở nên không ổn định hoặc không thể khởi động. 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết