Thế nào là ECC ?

Back to Bài viết

Thế nào là ECC ?

ECC (Mã sửa lỗi) tự động phát hiện và sửa lỗi hỏng dữ liệu xảy ra trong quá trình đọc, ghi, lưu trữ, truyền hoặc xử lý. Công nghệ này đảm bảo truyền dữ liệu đầy đủ hơn và an toàn hơn.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết