Những loại thanh RAM modules nào có thể dùng với Apple’s Mac Pro late 2013?

Back to Bài viết

Những loại thanh RAM modules nào có thể dùng với Apple’s Mac Pro late 2013?

Apple Mac Pro cuối năm 2013 hỗ trợ tối đa 128GB DDR3 1866 MHz chưa đăng ký ECC-DIMM và DIMM đã đăng ký, sử dụng bộ điều khiển bộ nhớ bốn kênh. 
Xin lưu ý: 
Không thể trộn lẫn các DIMM đã đăng ký với các ECC-DIMM chưa đăng ký. 
2. Do giới hạn CPU Xeon của Intel, hệ thống sẽ chạy ở tốc độ 1066Mhz khi được cài đặt mô-đun bộ nhớ bậc bốn. 
3. Theo thiết kế cơ học, Mac Pro Late 2013 không thể sử dụng các mô-đun bộ nhớ có tản nhiệt và loại VLP (Cấu hình rất thấp). 
Vui lòng xem video của chúng tôi: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zhg18fbRDDw&feature=player_embedded

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết