Những lợi thế của chip kiểu FBGA là gì?

Back to Bài viết

Những lợi thế của chip kiểu FBGA là gì?

FBGA là một gói nhỏ hơn đòi hỏi ít vật liệu hơn trên mô-đun bộ nhớ. Nói cách khác, nhiều chip có thể phù hợp với một mô-đun ngắn hơn. Lợi ích lớn nhất của FBGA là nó có ít nhiễu điện hơn chip TSOP, giúp cải thiện tính toàn vẹn tín hiệu. 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết