Tại sao hệ điều hành 32 bit của tôi không nhận ra các mô-đun thanh RAM có dung lượng lớn hơn 4GB hoặc không khởi động được khi thanh RAM như vậy được cài đặt?

Back to Bài viết

Tại sao hệ điều hành 32 bit của tôi không nhận ra các mô-đun thanh RAM có dung lượng lớn hơn 4GB hoặc không khởi động được khi thanh RAM như vậy được cài đặt?

32 bit O/S đặt vị trí địa chỉ lên tới 4GB (2^32). Nó sẽ không hoạt động với các mô-đun thanh RAM có dung lượng lớn hơn 4GB *. Chúng tôi khuyên người dùng nên cài đặt mô-đun thanh RAM dưới 4GB trên hệ thống 32 bit O/S của họ.
* Khi bạn lắp đặt thanh RAM 4GB, dung lượng bộ nhớ khả dụng của hệ thống 32 bit thực sự dưới 4GB. Điều này là do không gian địa chỉ hệ thống được sử dụng bởi các chức năng quan trọng khác, chẳng hạn như bộ nhớ đồ họa, BIOS hệ thống và các thành phần bo mạch chủ.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết