Liệu tôi có thể sử dụng các mô-đun bộ nhớ có dung lượng 128GB trên máy Apple’s Mac Pro late 2013?

Back to Bài viết

Liệu tôi có thể sử dụng các mô-đun bộ nhớ có dung lượng 128GB trên máy Apple’s Mac Pro late 2013?

Apple Mac Pro cuối năm 2013 hỗ trợ RAM lên tới 128GB. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bộ nâng cấp Transcend JetMemory: TS128GJMA534P.
Lưu ý rằng do giới hạn CPU Xeon của Intel, hệ thống sẽ chạy ở tốc độ 1066Mhz khi được lắp đặt mô-đun bộ nhớ Quad Rank.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết