Liệu tôi có thể dùng 4GB FB-DIMM trên Apple Mac Pro MA356LL/A (2006)?

Back to Bài viết

Liệu tôi có thể dùng 4GB FB-DIMM trên Apple Mac Pro MA356LL/A (2006)?

Do thiết kế của Apple, không thể sử dụng 4GB Quad Rank FB-DIMM trên Apple Mac Pro MA356LL / A (2006). Tuy nhiên, thay vào đó, bạn có thể sử dụng 4GB Dual Rank FB-DIMM. 


Vui lòng tham khảo trang web tương thích Transcend sau đây và kiểm tra tính tương thích với nền tảng của bạn: 
http://www.transcend-info.com/apple/jetmemory/

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết