Khác biệt giữa Rank và Bank là gì?

Back to Bài viết

Khác biệt giữa Rank và Bank là gì?

Theo JEDEC, Bank là một khối bộ nhớ trong chip DRAM trong khi Rank là một khối bộ nhớ trên mô-đun. Những gì từng được gọi là mô-đun hai mặt hoặc hai Bank ngày nay sẽ được gọi là mô-đun hai cấp.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết