Tại sao tôi không thể sử dụng các mô-đun DRAM với tần số khác MacBook của tôi trên Mac?

Back to Bài viết

Tại sao tôi không thể sử dụng các mô-đun DRAM với tần số khác MacBook của tôi trên Mac?

Không giống như các máy tính không phải của Apple, bảng mạch chủ của MacBook gần như không bao giờ hỗ trợ cài đặt các mô-đun bộ nhớ với các tần số khác nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm một mô-đun đi kèm với MacBook của mình, chúng tôi khuyên bạn nên chọn một mô-đun có cùng tần số với những gì máy tính của bạn đang sử dụng để tránh sự không tương thích.
Vui lòng tham khảo trang web tương thích Transcend sau đây để biết thêm thông tin:

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết