DDR4 có tương thích ngược với DDR3, DDR2 và DDR1 không?

Back to Bài viết

DDR4 có tương thích ngược với DDR3, DDR2 và DDR1 không?

Tất cả các bộ nhớ DDR đều không tương thích lẫn nhau. Các DIMM DDR2/3/4 chỉ có thể được sử dụng trên các ổ cắm DDR2/3/4 tương ứng của chúng, với các rãnh được đặt khác nhau. Nguồn cung cấp cho mỗi thế hệ cũng khác nhau: đối với DIMM DDR1, đó là 2,5V; DDR2, 1.8V; DDR3, 1,5V; và DDR4, 1.2V. 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết