Tại sao máy tính của tôi không khởi động sau khi mô-đun được cài đặt?

Back to Bài viết

Tại sao máy tính của tôi không khởi động sau khi mô-đun được cài đặt?

1. Hãy chắc chắn rằng mô-đun bạn mua tương thích với máy tính của bạn. Vui lòng tham khảo liên kết sau để kiểm tra tính tương thích: 
http://www.transcend-info.com/Support/compatibility
2. Vui lòng đảm bảo các mô-đun thanh RAM được lắp đặt đúng bằng cách tham khảo hướng dẫn sử dụng chính thức. 
3. Chúng tôi khuyên bạn nên lắp riêng từng mô-đun thanh RAM bị nghi ngờ để kiểm tra xem sự cố có liên quan đến mô-đun thanh RAM hoặc khả năng tương thích hay không. 
4. Nếu có thể, vui lòng thử lắp đặt mô-đun thanh RAM bị nghi ngờ trên máy tính xách tay / máy tính để bàn khác để kiểm tra xem sự cố có liên quan đến bo mạch chủ không.

Nếu các phương pháp trên vẫn không thể giải quyết vấn đề của bạn, vui lòng mang sản phẩm cùng với hóa đơn trở lại nhà bán lẻ ban đầu và yêu cầu dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết