Tại sao iMac của tôi không khởi động sau khi tôi lắp đặt thanh RAM Transcend lên nó?

Back to Bài viết

Tại sao iMac của tôi không khởi động sau khi tôi lắp đặt thanh RAM Transcend lên nó?

Xin lưu ý rằng màn hình của iMac mất khoảng 1 đến 2 phút để bắt đầu hiển thị mọi thứ chính xác ngay lần đầu tiên được bật sau khi lắp đặt thanh RAM. Nó sẽ hoạt động tốt sau đó. 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết