Hầu hết các hệ thống hiện nay đều hỗ trợ các mô-đun thanh RAM trên 4GB. Có bất kỳ yêu cầu nào đối với O/S của tôi không nếu tôi muốn cài đặt một mô-đun 8GB trở lên?

Back to Bài viết

Hầu hết các hệ thống hiện nay đều hỗ trợ các mô-đun thanh RAM trên 4GB. Có bất kỳ yêu cầu nào đối với O/S của tôi không nếu tôi muốn cài đặt một mô-đun 8GB trở lên?

Có các hệ điều hành 32 bit và 64 bit. Chỉ O/S 64 bit mới có thể phát hiện dung lượng bộ nhớ lớn hơn 4GB. Vui lòng kiểm tra thông tin trên nền tảng của bạn để xem nó có thể hỗ trợ dung lượng bộ nhớ 8GB trở lên không. Chúng tôi khuyên người dùng nên lắp đặt 4GB hoặc ít hơn trên O/S 32 bit cho các hoạt động chung. 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết