Tại sao hệ thống máy tính của tôi trở nên không ổn định sau khi tôi cài đặt mô-đun của Transcend? Làm cách nào để cài đặt và sử dụng phần mềm Memtest86 + miễn phí để kiểm tra các mô-đun của tôi?

Back to Bài viết

Tại sao hệ thống máy tính của tôi trở nên không ổn định sau khi tôi cài đặt mô-đun của Transcend? Làm cách nào để cài đặt và sử dụng phần mềm Memtest86 + miễn phí để kiểm tra các mô-đun của tôi?

1. Vui lòng kiểm tra xem mô-đun bạn mua có tương thích với máy tính của bạn không.
2. Vui lòng kiểm tra cài đặt BIOS của bạn.
3. Bạn có thể tải xuống chương trình kiểm tra bộ nhớ từ URL sau và kiểm tra xem mô-đun của bạn có hoạt động tốt không (http://memtest.org). Vui lòng tham khảo URL (http://www.memtest86.com/tech.html) để biết hướng dẫn người dùng được cung cấp bởi Memtest.
* Bản quyền cho tất cả các liên kết tệp được giữ bởi Memtest. [Dịch vụ này có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên trên World Wide Web khác. Vì Transcend không kiểm soát các trang web và tài nguyên đó, nên bạn thừa nhận và đồng ý rằng Transcend không chịu trách nhiệm về tính khả dụng và mọi nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Transcend sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ Nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc tài nguyên.]

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết