Tốc độ truyền dữ liệu cho DDR, DDR2, DDR3 và DDR4 là bao nhiêu?

Back to Bài viết

Tốc độ truyền dữ liệu cho DDR, DDR2, DDR3 và DDR4 là bao nhiêu?

Tốc độ truyền dữ liệu DDR: 
DDR 266 cường 2.1 GB/s
DDR 333THER 2,6 GB/s
DDR 400 tựa 3,2 GB/s
Tốc độ truyền dữ liệu DDR2: 
DDR2 533 4.2 4.2 GB/s
DDR2 667, 5,3 GB/s
DDR2 800, 6,4 GB/s
Tốc độ truyền dữ liệu DDR3: 
DDR3 1066 50,5 GB/s
DDR3 1333, 10,6 GB/s
DDR3 1600, 12,8 GB/s
DDR3 1866, 14,9 GB/s
Tốc độ truyền dữ liệu DDR4:
DDR4 2133, 17 GB/s
DDR4 2400, 19,2 GB/s
DDR4 2666, 21,3 GB/s
DDR4 3200, 25,6 GB/s

Share this post

Comment (1)

  • Tiến Reply

    ngắn gọn xúc tích, hay

    at

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết