Tôi có thể sử dụng các mô-đun thanh RAM điện áp thấp trên nền tảng thông thường không?

Back to Bài viết

Tôi có thể sử dụng các mô-đun thanh RAM điện áp thấp trên nền tảng thông thường không?

Có, mặc dù nếu bạn lắp đặt mô-đun trên nền tảng không hỗ trợ các mô-đun thanh RAM điện áp thấp, mô-đun vẫn sẽ chạy ở điện áp bình thường.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết