Tôi có phải cài đặt các mô-đun bộ nhớ theo cặp (2 hoặc 4) trên máy Mac không?

Back to Bài viết

Tôi có phải cài đặt các mô-đun bộ nhớ theo cặp (2 hoặc 4) trên máy Mac không?

Bạn có thể cài đặt 1, 2, 3 hoặc 4 mô-đun bộ nhớ trên MacBook. Tuy nhiên, để có hiệu suất và khả năng tương thích tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt 4 mô-đun có cùng thông số kỹ thuật. 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết