Tại sao mô-đun thanh RAM của tôi không thể đạt được tần số được chỉ định?

Back to Bài viết

Tại sao mô-đun thanh RAM của tôi không thể đạt được tần số được chỉ định?

Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật của bo mạch chủ của bạn để xem có giới hạn nào về tần số bộ nhớ không. Chipset khác nhau hỗ trợ tần số tối đa khác nhau. 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết