Tại sao tôi không thể sử dụng các mô-đun DDR2 và DDR3 cùng nhau nếu cả hai đều có 240Pin?

Back to Bài viết

Tại sao tôi không thể sử dụng các mô-đun DDR2 và DDR3 cùng nhau nếu cả hai đều có 240Pin?

Mặc dù DDR3 và DDR2 đều là các mô-đun 240Pin, chúng có thiết kế điện, điện áp hoạt động và khe cắm bộ nhớ khác nhau. Do đó, DDR2 và DDR3 không thể hoạt động cùng nhau trên cùng một bo mạch chủ.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết